wtorek, 22 lipca 2014

ZDROWY START Z JOGĄ

Zapraszam serecznie do wzięcia udziału w projekcie ZDROWY START Z JOGĄ. W poniższym linku uzyskasz wszystkie niezbędne informacje*********************************************************************. http://zdrowystart.mgsd.pl/o-projekcie/ *************************************************************************************** Zapraszam serdecznie WSZYSTKICH tych, którzy chcą poznać JOGĘ lub zgłębić swoją wiedzę o zastosowanie praktyk jogi dla kobiet będących w ciąży. Program jest skierowany do osób,które zajmują się kobietami w ciąży np. -instruk­torzy fitness, -instruk­torzy i tren­erzy sportu, -psy­choter­apeuci i terapeuci, -instruk­torzy tańca, -fizjoter­apeuci, -pielęg­niarki i położne, -osoby zaj­mu­jące się pro­mocją zdrowego stylu życia, -oraz osoby, które nie zaj­mują się ww dziedz­i­nami, ale w swo­jej pracy zawodowej mają do czynienia z kobi­etami ciężarnymi i mogłyby wyko­rzys­tać umiejęt­ności zdobyte na kur­sie lub wzbo­gacić swój warsz­tat pracy o nowe umiejętności. instruktorzy fitnes, położne i inni**************************ZAPISY NA STRONIE PROJEKTU ************************************************************
.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza